Formularz aplikacyjny dla stypendystów NAWA i MKiDN
Application form for NAWA and MKiDN scholarship holders
Формуляр для стипендиатов NAWA и MKiDN
10%
Witamy
Welcome
Привет
Bonjour
Olá
¡Hola
Celem formularza jest pozyskanie danych kontaktowych od państwa. 
Każdy stypendysta powinien się zarejestrować w Międzynarodowym Centrum Kształcenia przez ten formularz. 
Formularz daje również możliwość rezerwacji miejsca w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej (w akademiku). 

The purpose of the application form is to obtain contact details from NAWA and MKiDN scholarship holders.
Each NAWA and MKiDN scholarship holder should register at the International Centre of Education
Cracow University of Technology via this application form.
The application also gives the option to book a place at the Student Houses of the Cracow University of Technology (in the dormitory).

Целью формуляра является получение Ваших контактных данных. 
Каждый студент, получающий стипендию должен зарегистрироваться в Международном Центре Образования через  этот формуляр. 
Формуляр даёт также возможность резервирования места в студенческих общежитиях Краковского Политехнического Университета.